ANA SAYFA-HABER ODASI-DUYURULAR
DUYURULAR
İran'ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri
İran’ın petrol ve doğalgaz ihracatının ABD yaptırımları nedeniyle daralması sonucu yaptırımların üstesinden gelmek için birçok stratejiyi hayata geçirdiği görülmektedir. Bunlardan en önemlisi ülke içinde üretimi yapılan veya zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen veya lüks olarak nitelendirilen belirlenen malların ithalatını yasaklamak ve ülke dışına döviz çıkışını en aza indirmektir. İran ayrıca ülke içi üretimi artırmaya, hammadde veya aramalı ithalatı yapmaya, nihai ürünleri ise mümkün olduğunca az ithal etmeye çalışmaktadır.   Bu amaçla, İran hâlihazırda 2.150 adet 8’li GTİP’te yapılacak ithalatı yasaklamıştır.   * İran resmi makamları tarafından kamu ile paylaşılan (15.10.2022) 2.150 adet ithalatı yasak ürün/GTİP listesine (farsça) ulaşmak için TIKLAYIN! *Farsça nüshadaki ithalatı yasak ürün GTİP’lerinin latin rakamları ile oluşturulmuş haline ulaşmak için TIKLAYIN! * İthalatı yasaklanan ürün listelerine dair bilgi notuna ulaşmak için TIKLAYIN!   İran ile ticaret yapan veya yapmak isteyen firmalarımızın ABD Yaptırımları ve İran İthalat Rejimindeki Ürün Gruplarını göz önünde bulundurması, ürün ve hizmet ihracat rakamlarını belirlerken döviz kurları ve tahsislerini incelemesi, para transferinde karşılaşılan sorunlar için para transferlerini notunu kapsamlıca değerlendirmesi gereklidir. Bu amaçla hazırlanan notlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.   * Döviz Kurları ve Kambiyo Rejimine Dair Nota ulaşmak için TIKLAYIN! * İran'dan Yapılacak Para Transferleri İçin TIKLAYIN! * İran'a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesindeki zorunluluğa ilişkin muafiyeti içeren Genelgeye ulaşmak için TIKLAYIN!(TCMB Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin 6 ıncı Fıkrası doğrultusunda İran’a yapılan ihracattan elde edilecek dövizin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin muafiyet tanınmıştır.)
Detaylar
Eklenme Tarihi : 27.10.2022 10:00
TSE, 76 ilde AKM İşletmesi İçin İhaleye Çıkıyor
TSE, 76 ilde AKM İşletmesi İçin İhaleye Çıkıyor
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 76 ilde (Bursa, Manisa, Konya, Adana ve Malatya dışında tüm iller) Araç Kontrol Merkezleri (AKM) oluşturmak üzere ihaleye çıkıyor. İhale sonucunda hayata geçecek olan AKM’ler otomotiv sektöründe yeni bir iş ve gelir imkânı sağlayacak.   TSE, motorlu taşıtlarda Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) onayı için, AİTM Montaj Uygunluk Raporu, AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk), ADR Araç Uygunluk Kontrolü, Taşıt Uygunluk Kontrolü, Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi onayı ve benzeri araç kontrol faaliyetlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirmek üzere bir ihale gerçekleştirecek. İhaleyi kazanan işletmeciler, 1 Şubat 2023-31 Ocak 2026 tarihleri arasında ihaleyi kazanmış olduğu ilde TSE’nin yetkili uzmanları tarafından yürütülen araç kontrol faaliyetleri için yerleşke temin edecek.   İhaleyi kazanan işletmeciler, söz konusu hizmetleri TSE tabelası ile verecek. Böylece otomotiv sektöründe TSE güvencesi ile yeni, karlı ve prestijli bir işe başlamış olacaklardır.   Mevcut Gelire Ek Gelir İmkânı   İhale şartnamesine göre; istekliler bir veya birkaç il için teklif verebilecek. İhaleyi kazanan işletme 1 Şubat 2023-31 Ocak 2026 tarihleri arasında TSE uzmanı tarafından yapılacak araç kontrol faaliyeti için işyeri ve ödemeleri tahsil edecek müşteri kabul görevlisi ile araçların sevk, idare ve şehir içi görevlerde araçları kullanacak yardımcı personel hizmeti sunacak. Söz konusu işletme o ilde ihtiyaç duyulacak yeni AKM’leri de açma hakkına sahip olacak.   Teklif verecek işletmelerin ilin araç yoğunluğuna göre 80 ila 240 m2 arasında kapalı alanı olan işyerine sahip olmaları, işyerleri organize sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde, küçük sanayi sitelerine yakın veya şehir merkezlerine ulaşımı kolay konumda olmalıdır.   Firmaların işyerlerinin uygun bulunması halinde ihaleyi kazanan firma mevcut işinin yanında araç kontrol hizmeti de verebilecek. İhaleyi kazanan işletmeci kontrolü yapılan her bir araç için İhaleye Esas Paylaşım Bedeli üzerinden İşletmeci Payı kadar tutar gelir elde edecek.   İhale 8 Kasım’da   24 Ekim 2022 tarihli gazetelerde yayınlanan ihale ilanına göre TSE Araç Kontrol Merkezi ihalesi 8 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. İhale şartnameleri www.tse.org.tr adresinden ve TSE’nin ilgili koordinatörlük/ müdürlük /temsilciliklerinden temin edilecek.   DOKÜMANLAR   1- TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ (İndir) 2- TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (İndir) 3- AKM Muhammen bedel tablosu (İndir) 4- TEKLİF MEKTUBU (İndir) 5- TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ İLİŞKİN SÖZLEŞME (İndir) 6- GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (İndir) 7- ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ (İndir) 8- AKM İhale İlanı (İndir)
Detaylar
Eklenme Tarihi : 27.10.2022 10:00
İPEKYOLU 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN (İLAN METNİ)
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83 ve 84. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde: Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 26/08/2022 tarih ve 183 sayılı yazıları ile Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin yapılması talep edilmiş, yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekle:   1- Van Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Van İli İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi Kale Yolu Üzeri Nene Hatun 1. Sokakta bulunan Van Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılacak olup, oylama saat: 09.00’da başlayıp 17.00’da sona erecektir. (Yönetmelik md. 112) 2-Oda organ seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat: 08.00’da askıya çıkarılıp, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat: 17.00’da askıdan indirilecek olup, listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde yapılabilecektir. (Yönetmelik md. 11) 3- Seçim günü oy verenlerin kimliklerini, oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md. 18) 4- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (ek ibare RG 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan 22 Ekim 2022 Cumartesi günü açık olacaktır. (Yönetmelik md. 18) 5- Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir; a- Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır, b- Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir, c- Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır. ç- Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir. d- Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16/05/2012 tarih ve 2012/262 sayılı kararı gereği T.C. Kimlik numaralarının bulunması zorunludur. e- Yabancı gerçek kişiler ile yabancı kişi gerçek kişi kanuni temsilcilerinin de yetki belgelerinde yabancı kimlik numaralarının bulunması zorunludur. 6- Van Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası Binasında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacak olup, oylama saat: 09.00’da başlayıp saat: 12.00’da sona erecek, seçimde oyların eşit olması halinde en çok oy alan adaylar arasında saat: 15.00 ila 17.00 arasında ikinci tur seçim yapılacaktır. (Yönetmelik md. 13) 7- Bu seçimler için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir. 8- Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 134. Maddesi ile değişiklik yapılan 5174 sayılı Kanunun 83. Maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 17.10.2022 10:00
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN VERGİ KAYDI GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA DUYURU
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN VERGİ KAYDI GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA DUYURU
Odamız Meslek Komitesi ve Meclis Seçimleri 22 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. 5174 Sayılı Kanun madde 83/f ile 02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında yönetmelik madde 5/d, 6/g uyarınca, Üyelerimizin, Meslek Komitelerine seçme ve seçilme yeterlilikleri için Odaya kayıtlarını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olma şartı gerekmektedir.   02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmelik madde 8/3 uyarınca, üyelerimiz vergi mükellefiyetlerine ilişkin Odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup-olmadığının, Odamız Hizmet Binasında 29 Eylül 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında kontrol etmeleri gerekmektedir.   Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Odamıza daha önce hiç vergi hesap numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için ibraz etmeleri gerekmektedir.   Üyelerimizin yukarıda anılan başvuru süresi içinde, Vergi Daireleri’nden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir. Üyelerimiz anılan süre içinde, belirtilen şekilde Odamıza başvurmadıkları takdirde Odamız kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.   Önemle duyurulur.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 14.09.2022 09:00
7. WCI AFRİKA İHRACAT FORUMU - 14-15 Eylül ATO CONGRESSIUM
14-15 Eylül tarihlerinde Ankara ATO Congressium'da gerçekleştirecek 7. WCI (Dünya Sektörler Arası İş Birliği) ANKARA forumumuz hakkında detayları içeren broşüre ekte ulaşabilirsiniz.   BROŞÜRE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!   Üyelerimize özel %20 indirimli fiyat avantajı sağlanacaktır. Aşağıda paylaşılan linkteki formun doldurması halinde kısa sürede dönüş sağlanacaktır.   https://forms.gle/ruw3ELNDt8RcZmqp9   Organizasyonumuzda Etiyopya, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Zambiya, Güney Sudan, Mali, Somali, Cibuti, Sierra Leone, Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Gambia, Kamerun, Kenya gibi ülkelerden gelecek olan 1250 profesyonel ziyaretçiyi Türk üreticilerile bir araya gelecek.   WCI forum serilerinde Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük Afrika ihracat organizasyonu olan bir önceki forumu6. WCI Ankara Forumunu yine bu yıl 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara’da ATO CONGRESSİUM’da düzenledi.   280 Türk Katılımcıyla741 Afrika şirketini temsilen 1000 alıcının buluştuğu organizasyonda açılış konuşmaları 27. Başbakan Binali YILDIRIM, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ATO Başkanı Gürsel Baran, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahmoud Ould Mohamed, Nijer Girişim Bakanı Ali Bety ve Kongo Cumhuriyeti Ekonomik Bölgeler Bakanı Emilie Ossoso’nun tarafından gerçekleştirildi.   İlgili forumun kısa tanıtım videosu ve katılımcı yorumlarına ait videolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   https://www.youtube.com/channel/UCQ9YvEobD9INPM2m5R2fpkQ/videos   https://www.youtube.com/results?search_query=utku+bengisu   Afrika programı; Yurt dışı forumları, firmaya özel pazar araştırma hizmeti de içermektedir.   24-25 Ağustos WCI FORUM KİNSHASA: Demokrtaik Kongo Cumhuriyeti’nin ilk ve tek en büyük forumunu düzenlenecek. Kongo Cumhuriyeti, Angola, Zambia, Burundi, Tanzanya, Kenya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler başta olmak üzere birçok çevre ülkeden gelecek profesyonel ziyaretçiler ile tanışma fırsatını elde edilebilecek   19-20 Ekim 3. WCI ABIDJAN: FİLDİŞİ SAHİLLERİ’nin ticari başkenti Abidjan’da düzenlenecek olan 3.WCI ABIDJAN Forum’a katılarak Fildişi Sahilleri alıcısının dışında Liberya, Mali, Gine, Burkina Faso, Gana gibi komşu ülkeler başta olmak üzere çevre ülkelerden gelen ziyaretçilerle görüşme imkanı yakalanabilecek.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 12.08.2022 08:00
KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 18.64 TL
EURO: 19.4 TL
GBP: 22.59 TL