Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
Projelerimiz

VAN TSO PROJELER

1- AB BİLGİ MERKEZLERİ: Kamuoyunun AB hakkında kamuoyunun doğru ve tarafız bir şekilde bilgilendirilmesi amacı ile panel, eğitim, seminer, yarışma, sergi vb. etkinlikler ile tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Projemizin toplam bütçesi: 20.000- 35.000 € olarak AB Komisyonun yıl bazındaki bütçe oranına göre belirlenmektedir.

Projemizin Süresi: 1 Nisan 2005 tarihinde başlayan projemiz halen devam etmektedir. Projede 1 personel istihdam edilmiştir.

Proje Ortakları: -------

Fon Sağlayıcı: AB Komisyonu

 

2 -Doğu Anadolu Kalkınma Programının “Turizm ve Çevre Bileşeni Hibe Programı Kapsamında” Van’ın Turistik Değerleri Ortaya Çıkıyor Projesi” gerçekleştirilmiştir.

Proje ile;10.000 Turizm Rehberi hazırlandı, 10.000 CD’sinin hazırlandı, acenteler, kurum ve kuruluşlara dağıtıldı , Web sitesi hazırlanması, Tanıtım filmi hazırlandı, Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin görüntülenmesi yapıldı

Projenin bütçesi : 98.575,00 Euro’dur

Projemizin Süresi: 01.10. 2006 tarihinde başlayan projemiz 12 ay sürmüş 30.09.2007 tarihinde son bulmuştur. Projede 4 personel istihdam edilmiştir.

Proje Ortakları: Turizm İl Müdürlüğü

Fon Sağlayıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Programı

 

3- Doğu Anadolu Kalkınma Programının “Turizm ve Çevre Bileşeni Hibe Programı Kapsamında Turizm Sektörü Ara Eleman Yetiştirme Eğitimi Projesini gerçekleştirildi. Projenin amacı: Van’da gelişmekte olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara personelin yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Projemizin toplam bütçesi: 48.780,90 €dur.

Projemizin Süresi: 01.10. 2006 tarihinde başlayan projemiz 12 ay sürmüş 30.09.2007 tarihinde son bulmuştur. Projede 2 personel istihdam edilmiştir.

Proje Ortakları: Halk Eğitim Merkezi

Fon Sağlayıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Programı

 

4- Birleşmiş Milletler ve TOBB işbirliği ile yürütülen Binyıl Kalkınma Hedefleri Programına sunduğumuz; “Pazarlama ve Satış İlkeleri” Projemiz onaylanan 50 proje arasından en iyi üç projeden biri seçilmiştir.

Proje ile: Çağdaş satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri verilerek özellikle ekonomik durumları yetersiz ve mesleki eğitim alma fırsatları olmayan gençlere olanak sağlayarak, satış ve pazarlama  alanında  nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflediğimiz Projemiz ile 50 işsiz gencimiz eğitim almış ve başarılı olan kursiyerlerimize sertifikaları verilmiştir.

Projemizin toplam bütçesi: 20.000 $’dir.

Projemizin Süresi: 17.12.2007 tarihinde başlayan projemiz 6 ay sürmüş 13.06.2008 tarihinde son bulmuştur. Projede 1 personel istihdam edilmiştir.

Proje Ortakları: Halk Eğitim Merkezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Yerel Gündem 21,

Fon Sağlayıcı: UNDP

 

5- Bölgesel Kalkınmanın Üç Temel Sütunu: Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi – AB - Türk Odaları Forumu AB Türkiye Odları Ortaklık Hibe Programına sunduğumuz “Bölgesel Kalkınmanın Üç Temel Sütunu Projesi Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Liverpool Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülmüştür. Proje ile;

Projemizin Bütçesi: 140.415,00 Euro

Projemizin Süresi: 01.12.2009 tarihinde başlayan projemiz 12 ay sürmüş 30.11.2009 tarihinde son bulmuştur. Projede 2 personel istihdam edilmiştir.

Fon Sağlayıcı: MFİB

 

6- AB - Avrupa İşletmeler Ağı; GAPSUN Konsorsiyumu- Türkiye’nin 7 bölgesinde sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB ve üniversitelerin işbirliği ile kurulan Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri KOBİ’leri AB mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra KOBİ’lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında destek sağlamaktadır.

Projemizin Bütçesi: Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütçemizdeki payı birinci dönem için 145.395,00 € iken ikinci dönem için 85,015 €, üçüncü dönem 110.000,00 €, dördüncü dönem için 118.000,00 € olarak belirlenmiştir.

Projemizin Süresi: 2008’de başlayan Projemiz hala devam etmektedir. Projede 1 tam zamanlı, 1 yarı zamanlı personel istihdam edilmektedir.

Proje Ortakları: 3 dönem boyunca Gaziantep KOSGEB, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Teknopark, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası iken 4. Dönem İtibari ile Fırat Üniversitesi, Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Ata Teknokent As (Atateknokent) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile devam etmektedir.

Fon Sağlayıcı: Avrupa Komisyonu

 

7- Van İnovasyon Projesi: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programına Van Bölgesinde kayıtlı istihdamın geliştirilmesi amacıyla; Van İnovasyon projesi hazırlanmıştır. Odak noktası (Tarım ve Gıda) sektörlerde bölgenin üretim ve istihdam altyapısının belirlenmesi, sektörlerdeki firmaların verimlilik esasına dayalı büyümelerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Projemizin Bütçesi: 250.653,58 Euro

Projemizin Süresi: Projemiz 15.07.2010 tarihinde başlamış olup 12 ay sürmüştür. Projede 3 personel istihdam edilmiştir.

Proje Ortakları: Van Belediyesi, Van İl Özel İdare, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İl Müdürlüğü, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Fon Sağlayıcı: MFİB

           

8- Web Tabanlı Firma Veri ve Portal Sistemi Kurulumu Projesi: İlimizde faaliyet gösteren özel sektör kayıtlarının tutulabildiği veri tabanının oluşturulması amacıyla güçlü alt yapı çalışması yapılıp dataların güvenli ve analiz edilebilir yapıda tutulmasının sağlanması ve Tutulan dataların web tabanlı yazılımlar sayesinde web’e entegrasyonu sağlanarak global bir erişim sağlanması amaçlanmıştır.

Projemizin Bütçesi: 67.650,00 TL

Projemizin Süresi: 3 ay sürmüştür. Proje süresince 21 personel istihdam edilmiştir.

Fon Sağlayıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında destek alınmıştır.

 

9- Van İli Toplu Hayvancılık Bölgeleri Model Önerisi Projesi: ; İlimizde şehir içinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin şehir dışına çıkarılarak, hem sürdürülebilir bir hayvancılık faaliyeti yapmalarını sağlamak hem de şehir içinde yapılan hayvancılıktan kaynaklı çevre ve şehircilik sorunlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Projemizin Bütçesi: 74.000,00 TL

Projemizin Süresi: 3 ay sürecektir. Proje süresince 1 personel istihdam edilmiştir.

Fon Sağlayıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında destek alınmıştır.

 

10. Van Shopping Fest Projesi:

            Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerel piyasanın canlanması ve bölgenin en cazip alışveriş noktası olmak amacı ile Van Shopping Fest adı altında 15 Mart 05 Nisan 2015 tarihleri arasında alışveriş günlerini gerçekleştirilmiştir.

Van’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak ve Van ilinin marka değerine katkı sağlamak için düzenlenecek olan Van Shopping Fest sivil toplum, özel sektör ve kamu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak yurtdışı tanıtım çalışmalarıyla turist potansiyelinin arttırılarak Mart - Nisan 2015 yılında perakende, turizm, yeme-içme, ulaşım, konaklama gibi birden çok sektörün harekete geçirilmesini amaçlanmaktadır.

İlkini 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz projemiz yoğun talep görmesi nedeniyle 2016 yılında da gerçekleştirilmiştir. Geleneksel hale getirilen projemiz 2017 yılında da gerçekleştirilecektir.

Projemizin Bütçesi: 800,000, 00 TL’dir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 80.000,00 TL, Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği tarafından ise 2015-2016 yılları için 100.000,00 TL fon sağlanmıştır.

Projemizin Süresi: 20 gün

Fon Sağlayıcı: Kültür Bakanlığı Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sponsorlar

 

11. Van Sınır Ticareti İle Büyüyor Projesi:

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ile 10 Ticaret Odası Personeli 20 Sınır Ticareti Gerçekleştiren firmamıza Farsça Hızlandırılmış dil eğitiminin verilmesi planlanmaktadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Tüccar Danışma Ofisi daha aktif olarak kullanılması için 10 personelimiz dil eğitimi alarak hem firmalarımıza hem de İranlı firmalara danışmanlık desteği sunacaklardır.

Projemizin Bütçesi: 12.000 TL

Projemizin Süresi: 30 gün

Fon Sağlayıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı,

 

12. Van’da Rekabetçi Mobilya Sektörünün Geliştirilmesi Projesi:

Odamız tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile VAN İlinde “Van’da Rekabetçi Mobilya Sektörünün Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmıştır.

Proje Bütçesi: 75.000,00 TL 

Proje Süresi: 6 Ay

Fon Sağlayıcı:Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

 

13.Türkiye’nin Gelişmekte Olan Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı (Womenpreneurs4Turkey) 

Van, Şırnak, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı ve Hakkari  illerinde hayata geçirilecek proje kapsamında doğrudan 500 kadına girişimcilik  eğitimi verilmiştir. Söz konusu proje VanTSO ve Van Teknokent işbirliğinde tamamlanmıştır. 

 

Projemizin Bütçesi:600 bin tl

Projemizin süresi:6 ay

Fon Sağlayıcı:Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği

 

 

SONUÇ

1-VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI PROJE ÇALIŞMALARINA 2005 YILINDAN BU YANA AKTİF OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR.

2-SADECE 2009 YILINDAN BU YANA ODAMIZ BÜNYESİNDE 30 BELİRLİ SÜRELİ İSTİHDAM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

3-2005 YILINDAN BU YANA 1.278.000,00 € ve 20.000 $ YABANCI PARA İLE ULUSAL FON KAYNAKLARININ DESTEĞİ İLE 321.650,00 TL TÜRK LİRASI ODAMIZA AKTARILMIŞTIR.

4-GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİMİZ İLE YAKLAŞIK 35 FİRMANIN YANINDA BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE KAMU KURUMU TEMSİLCİLERİ İLE VE YURTDIŞI ZİYARETLERİNDE BULUNALARAK KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULMUŞTUR.

5-20 FİRMAMIZIN PROJELERİMİZ İLE YURT İÇİNDE DE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERE DAHİL EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR. BU SAYEDE TAM KAPASİTE İLE HİZMET VEREN İŞLETMELER YERİNDE İNCELENEREK ÇEŞİTLİ GÖZLEM VE DENEYİMLER İLE İLİMİZE UYGULANMASI VE FAYDALI MODEL OLUŞTURMASI AMAÇLANMIŞTIR.

6-GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİMİZ İLE İNOVASYONUN ÖNEMİ VE İLİMİZDE İNOVATİF ÇALIŞMA YAPAN FİRMALARIMIZ TESPİT EDİLEREK ÇALIŞMALARI DESTEKLENMİŞ VE KENDİLERİNE ÖDÜLLER VERİLMİŞTİR. (ETE BETON LTD. ŞTİ.)

7-PROJELERİMİZ İLE FİRMALARIMIZ VE İLİMİZ İÇİN ÖNEM TEŞKİL EDEN VE YAPILAN İHTİYAÇ ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA BİRÇOK EĞİTİM, SEMİNER VE PANEL YAPILARAK EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. BUNUN YANINDA BİRÇOK KİTAPÇIK, EL KİTABI VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILARAK İLİMİZİN VE FİRMALARIMIZ HİZMETİNE SUNULMUŞTUR.

KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 32.2 TL
EURO: 34.87 TL
GBP: 40.99 TL