Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı Kararname ile kurulmuştur.

O tarihte Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, 'Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi”, adı altında kurulmuştur.

Kurulan bu ilk birlik, Doğu Anadolu İhracatçı Birliğinin temeli olmakla birlikte, daha sonraki dönemlerde, Ülkemizde kurulan diğer İhracatçı Birliklerinin de temelini teşkil etmiştir.

Bu İhracatçı Birliğinin, ilk Anonim Şirket olarak kurulmasının nedeni, bizzat ticaret yapabilecek hukuki bir bünyeye sahip olması, gerekliliğinden kaynaklanmıştır. Bu şirketin kuruluşu ile ilgili Ulu Önder Atatürk'ün emriyle hazırlanan kararname aşağıda görülmektedir.

Daha sonra, 25 Mart 1940 tarih ve 4467 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, 19.03.1940 tarih ve 13093 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İhracatçı birlikleri tek bir statüye kavuşturulmuştur.

1940-1986 yılları arasında, Ülkemizin Dış Ticaret politikaları gereği, ihracatçı Birlikleri yeterli aktiviteye kavuşturulamamıştır.

25 Nisan 1986 tarih ve 19088 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 16.04.1986 tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile, o tarihe kadar Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri adı geçen Kanunun 26. maddesinde Bağlı Kuruluşlar tanımı yapılmış ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Kuruluşları olarak belirtilmiştir.

1986 yılında yürürlüğe konulan bu Kanun ile ilk defa İhracatçı Birlikleri tek tip Statüye kavuşarak, dağınık haldeki Birlikler birleştirilmiştir.

Bilahare, 20 Aralık 1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 9.12.1994 tarih ve 4059 Sayılı Kanun ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ayrılarak, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığıadı altında iki adet Müsteşarlık Kurulmuş ve İhracatçı Birlikleri bu Kanunun 6. Maddesinin a fıkrası gereği, Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Kuruluşları olarak yer almıştır.

İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle, ihracatı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, bağlı kuruluş olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri ifa etmek üzere özel bütçelere sahip, ihracatçı birliklerinin görevlerine dair esaslar son kez, 5 Ağustos 1993 tarih ve 21653 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5.7.1993 tarih ve 93/4614 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiş ve daha sonra 18.10.2000 tarih ve 24204 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.9.2000 tarih ve 2000/1301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı maddeleri revize edilmiştir.

Daha sonra, 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe giren 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında görev yapmaktadırlar.

Halen İhracatçı Birlikleri, Ülkemizin sürdürülebilir bir ihracat artışı yakalayabilmesini teminen, ihracat politikalarının belirlenmesinde, önemli katkıları olan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir alt kuruluşu ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı, Mesleki bir Kuruluş olarak, mevcut Mevzuat çerçevesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

DAİB Van Ofisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Altınal, Van Ticaret ve Sanayi Odası 3. katında hizmet vermektedir.

Galeri
2
3
4
5
KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 32.52 TL
EURO: 34.79 TL
GBP: 41.42 TL