Barkirin...

Roja “Taştê ya Cîhanê” di roja Yekşemê 6ê Pûşberê de tê pîrozkirin.

Deriyê Sînor a Kapikoyê hate vekirin.

Pêvajoya 'sînordarkirina tevayî'

Mîrata cîhanê Behra Wanê di fînalê de ye!

Berhemên nîşanên erdnîgar... Kovara Aboriyê ya TOBBê de hatin weşandin.

BERİSANDİNA KREDÎYÊ
DEVLET MALZEME OFİSİ
VANLILAR VAKFI
VAN GÜZEL
TÜRK LOYDU
VOTAŞ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Akredite Oda / Accredited Chamber
AB Bilgi Merkezi
Tse
Rekabet Kurumu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Büyük Anadolu Lojistik Uygulamaları
Meybem
GTI