Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi ve Ekspertiz Raporu

 

Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Odamız tarafından verilen kapasite istek formu doldurulması ve form ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra işyeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir.

 

 
Bu raporun geçerlilik süresi Odalar Birliği’nin tasdik tarihinden itibaren 2 yıldır. Süresi biten ve kapasite değişikliği olan firmaların raporlarının yenilenmesi için yukarıda bahsedilen işlemler yapılır. Süre bitiminde yenilenmeyen raporlar Odalar Birliği’nce iptal edilir.
        
KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kapasite Raporu Başvuru (İstek) Formu (Buradan İndirebilirsiniz)

*Yetkili İmza Sirküsü Fotokopisi veya Noter Tasdikli Sureti görülmek suretiyle fotokopisi

*İş Yeri Firmaya Ait ise İş Yeri Tapu fotokopisi, İş Yeri Kiralık ise Kira Sözleşmesi(EN AZ 1 YIL)

*Sgk bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları (SON AY)

*Tesiste kullanılan Mali Müşavir Onaylı Makine ve Teçhizat Demirbaş Listesi

*Tesiste Kullanılan Makine ve Teçhizatın Mali Müşavir Onaylı Sermaye Kıymetler Değeri

*Kapasite İstek Formu

*Kiralık olan makine teçhizat için kira sözleşmeleri ile tarafların imza sirküleri/imza beyannamesi

*Maden Ocaklarında Maden Ruhsatı, Ruhsat Kiralanmış İse Kiralama Veya Rödovans Sözleşmesi (SADECE MADEN OCAKLARI)

*Kalite Belge ve Sertifikalar (varsa)

*Vergi Levhası Fotokopisi 

*Sanayi sicil belgesi (varsa)

*Kapasite Rapor Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (3.750 TL) 

YERLİ MALI BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Taahhütname

2. Başvuru Dilekçesi.

3. Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler (Yerli Katkı Oranı Hesabı Cetveli'ni Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

3. 1. Hammadde veya ara mal faturaları, yerli olan hammadde veya ara malların YMB veya SSB’leri (Faturaların Malzeme listesindeki (YKOHC-Ek.3-A) sıraya göre numaralandırılması gerekir.)

3.2. İşçilik giderine esas teşkil eden belgeler

3.3. Genel giderlere esas teşkil eden belgeler

4. TOBB Dekont (900 TL)

5. Güncel Sanayi Sicil Belgesi sureti.

6. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.

8. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti (sadece gıda işletmeciliği için).

9. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesi sureti (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri) (Borsalar için)

10. Maden Ruhsatı sureti (sadece maden işletmeciliği için).

11. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

(Yatırılacak TOBB Kapasite Raporu ve Yerli Malı Belgesi Hesap Bilgilerini Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular
 
•İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır? 
İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Van Ticaret ve Sanayi Odası Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır. 
 
• Van Merkez İlçe Ticaret Sicil Memurluğunca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?
Firma bilgilerine ait bu değişiklikler Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne bildirildikten sonra mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır, aksi halde yenilenmesi  için müracaat edilir. Yeni ticaret sicil no'su verilmişse rapor yenilenir.
• Kapasite raporu neden iptal edilir?
Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.
• Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?
Rapor yeni düzenlenmiş ve 5 günlük mutabakat sürecinde ise, firma müracaatı Eksper heyetince incelenerek uygun görüldüğü taktirde ilave edilir. Odalar Birliğince onaylanmış rapora bu gibi ilaveler yapılamaz.
• Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makine ilave etmek için ne yapılmalıdır ?
Kapasite raporu yenilenecektir.
• Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?
(432) 210 00 55 / 1060 numaraları arayınız.

 
 
Ekspertiz Raporu İşlemleri
 
Kullanılmış Makina Yaş Tespiti
 İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 eksper ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır. Yönetim Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda Odamız ilgili personeli, bilirkişi ve eksperlerle birlikte Gümrük Müdürlüğü’nde makinanın yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırtılır, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.
 
Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.
 
Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınır. Görevli personel, konu ile ilgili bilirkişiyi belirler. Tarifeye göre oda ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda eksper ve Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü raportörü ile birlikte eşyanın niteliği ve niceliğinin tespiti yapılır ve rapor düzenlenir.
 
Diğer Ekspertiz İşlemleri Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.
1.Taş Fırınlar (Odunlu),
2.Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- Shrinkleme Vb.),
3.Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte Vb. Hazırlama,
4.Kasaplar,
5.Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama Ve Dondurma İşlemi Hariç),
6.Perakende Satış Yapan; - Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, - Tatlıcılar, - Dondurmacılar, - Yufka, Kadayıfçılar, - Simitçiler, - Börekçiler, - Mantı, Erişte, Katmerciler, - Pastaneler, - Kuruyemişçiler, - Turşucular, Salamura Yapanlar, - Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan Reyonlar Vb.),
7.Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık Vb.),
8.Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan, endüstriyel seralar, endüstriyel çiçekçilik, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftlikleri ve yumurta üretimi ile kültür mantarı üretimi yapan tesisler dışındakiler)
 9.Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması,
10.Yumurta, Civciv Üretimi,
11.Süt Toplama Tesisleri,
12.Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler,
13.Elle Kesim Yapan Mezbahalara.
Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri ile ilgili dökümanlar
 

 

KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 32.52 TL
EURO: 34.79 TL
GBP: 41.42 TL