Serrûpel-Konmala Nûçeyê-Bangewazî-PİŞTî 25 GULAN’A 2019’ AN YêN KU QADA AVAHî, HİLANOK û LAJWERDîYê KARSAZîYêN DİKİN XEBATKARêN BêBELGEYî NİKARİN BİDİN XEBATê.
Piştî 25 Gulan’a 2019’ an yên ku qada Avahî, Hilanok û Lajwerdîyê karsazîyên dikin xebatkarên bêbelgeyî nikarin bidin xebatê.
Dîroka Veserbûnê : 25.02.2019 10:54
Xwendinê : 2336

Piştî 25 Gulan’a 2019’ an yên ku qada Avahî, Hilanok û Lajwerdîyê karsazîyên dikin xebatkarên bêbelgeyî nikarin bidin xebatê.

Yên ku xebatkarên bêbelgeyî didin xebate sizayî diravi bê nerîtandin.
Ji bo agahîyên hûrgilî li Odeya Pîşesazî û Bazirganiya Wan’ê Pêwendî pêk binin. 

/ku/u/files/meybem_hakkinda.docx

BERİSANDİNA KREDÎYÊ