Serrûpel-Pêşangeha Wêne-SEROKê LİJNEYA RêVEBERî OPBW NECDET TAKVA 7.ŞûRAYA BEZİRGANî û PİŞEZASî
Serokê Lijneya Rêveberî OPBW Necdet Takva 7.Şûraya Bezirganî û Pişezasî
Serokê Lijneya Rêveberî OPBW Necdet Takva 7.Şûraya Bezirganî û Pişezasî
Serokê Lijneya Rêveberî OPBW Necdet Takva 7.Şûraya Bezirganî û Pişezasî
BERİSANDİNA KREDÎYÊ