Serrûpel-Pêşangeha Wêne-CİVİNA ŞêWRê YA LİJNEYA AQİLBENDA
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
Civina Şêwrê ya Lijneya aqilbenda
BERİSANDİNA KREDÎYÊ