Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
Kredi Kayıt Bürosu
Kredi Kayıt Bürosu

1990'lı yılların başından itibaren giderek önem kazanan ve hızla gelişen bireysel kredi pazarlama faaliyetleri, 'Kredi Risk Yönetimi', 'Müşteri İlişkileri Yönetimi' ve 'Veri Ambarı Yönetimi' gibi çağdaş kavramları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, bireysel kredi portföy hacminin hızla büyümesi, kredi kararı aşamasında kredi riskinin doğru olarak ölçülebilmesine olanak sağlayan yöntemlerin önemini daha da artırmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen kavramlar için gerekli en önemli hammaddenin 'bilgi' olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kurumlar arasında kredi müşteri bilgilerinin paylaşımıyla ilgili kanun engelinin, 1993 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 83. maddesine eklenen ve kredilerin takip ve kontrolüne olanak sağlayan bir hükümle aşılmasıyla birlikte mali kurumların ihtiyaç duyduğu 'kurumlar arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımı' mümkün hale gelmiştir.

Bu yeni düzenleme doğrultusunda, Bankalar Birliği'nin de desteği ile, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar arasında bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere gerekli olan bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla, 1995 yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. kurulmuştur.

3182 sayılı Bankalar Kanunu, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış; Şirketimizin kurulmasına olanak veren hüküm yeni Kanun’un 22. maddesinin 9. fıkrasında yer almıştır.

Bilahare 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22. Maddesinin 9 numaralı fıkrası 17.12.1999 tarihli ve 4491 sayılı kanunun 13. maddesi ile değiştirilerek, bilgi paylaşım olanağından, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumların yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülecek şirketlerin de yararlanabilmeleri ve bu amaçla KKB A.Ş.'ye üye olabilmeleri sağlanmıştır.

Kurucu Üye konumundaki 11 bankanın 25 milyar TL sermaye payı ile toplam 275 milyar TL sermayeyle yola çıkan Şirketimiz'den üye statüsüne sahip olarak hizmet almak isteyen diğer kurumlar Kredi Referans Sistemi hizmetlerimizden faydalanma olanağına sahip olabilmektedirler.

KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 32.97 TL
EURO: 35.87 TL
GBP: 42.74 TL