Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
ANA SAYFA-HABER ODASI-DUYURULAR-İPEKYOLU 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN (İLAN METNİ)
İPEKYOLU 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN (İLAN METNİ)
Eklenme Tarihi : 17.10.2022 10:49

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83 ve 84. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde:

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 26/08/2022 tarih ve 183 sayılı yazıları ile Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin yapılması talep edilmiş, yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekle:

 

 1-  Van Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Van İli İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi Kale Yolu Üzeri Nene Hatun 1. Sokakta bulunan Van Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılacak olup, oylama saat: 09.00’da başlayıp 17.00’da sona erecektir. (Yönetmelik md. 112)

 2-  Oda organ seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat: 08.00’da askıya çıkarılıp, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat: 17.00’da askıdan indirilecek olup, listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde yapılabilecektir. (Yönetmelik md. 11)

 3-  Seçim günü oy verenlerin kimliklerini, oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md. 18)

 4-  Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (ek ibare RG 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan 22 Ekim 2022 Cumartesi günü açık olacaktır. (Yönetmelik md. 18)

 5-  Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a- Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır,

b- Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir,

c- Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç- Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d- Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16/05/2012 tarih ve 2012/262 sayılı kararı gereği T.C. Kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

e- Yabancı gerçek kişiler ile yabancı kişi gerçek kişi kanuni temsilcilerinin de yetki belgelerinde yabancı kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

 6-  Van Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası Binasında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacak olup, oylama saat: 09.00’da başlayıp saat: 12.00’da sona erecek, seçimde oyların eşit olması halinde en çok oy alan adaylar arasında saat: 15.00 ila 17.00 arasında ikinci tur seçim yapılacaktır. (Yönetmelik md. 13)

 7-  Bu seçimler için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

 8-  Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 134. Maddesi ile değişiklik yapılan 5174 sayılı Kanunun 83. Maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 31.3 TL
EURO: 33.84 TL
GBP: 39.6 TL